16. k návrhu na ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době

16. k návrhu na ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době

Suggestion Number:
Resolution Number: 0056/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0056/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době, dle°důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat výpověď z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.03.2023

    0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
16. k návrhu na ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době
Suggestion Number:
Resolution Number: 0056/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...