3. k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

3. k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Suggestion Number:
Resolution Number: 0043/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0043/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. jmenuje

 1. členy komise pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a°hodnocení nabídek a jejich náhradníky na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“, schválenou tímto usnesením, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 2 předloženého materiálu)

  0

 

III. ukládá

 1. Bc. Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit zahájení zjednodušeného podlimitního řízení schváleného dle°bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 17.02.2023

  0

 2. Bc. Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat jmenování členů komise a jejich náhradníků dle bodu II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 17.02.2023

  0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
3. k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
Suggestion Number:
Resolution Number: 0043/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...