19. k návrhu na schválení Programového prohlášení Rady MČ Praha 10 pro volební období 2022 - 2026

19. k návrhu na schválení Programového prohlášení Rady MČ Praha 10 pro volební období 2022 - 2026

Suggestion Number:
Resolution Number: 0059/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0059/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na schválení Programového prohlášení Rady MČ Praha 10 pro volební období 2022 - 2026 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. Programové prohlášení Rady MČ Praha 10 pro volební období 2022 - 2026, dle přílohy č.°1 předloženého materiálu

   

   

   

   

   

   

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
19. k návrhu na schválení Programového prohlášení Rady MČ Praha 10 pro volební období 2022 - 2026
Suggestion Number:
Resolution Number: 0059/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...