4. k návrhu na zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0044/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0044/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. výstupy pracovní skupiny pro tvorbu „Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10“, dle°přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. MgA. Davidu Kašparovi, místostarostovi, zajistit zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10“ a její předložení na jednání RMČ Praha 10

  Zodpovídá: MgA. David Kašpar, místostarosta

  Termín plnění: 31.12.2023

  0

 2. MgA. Davidu Kašparovi, místostarostovi, předložit RMČ návrh na jmenování nové pracovní skupiny pro zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10“

  Zodpovídá: MgA. David Kašpar, místostarosta

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
4. k návrhu na zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0044/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...