10. k informaci o výsledcích jednání Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0050/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0050/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k informaci o výsledcích jednání Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. informaci o výsledcích jednání Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

   

   

   

   

   

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
10. k informaci o výsledcích jednání Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0050/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...