20. ke Zprávě o vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnutého v°rámci „Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022“

20. ke Zprávě o vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnutého v°rámci „Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0060/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0060/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
ke Zprávě o vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnutého v rámci „Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022“ Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. Zprávu o vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnutého v rámci „Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022“, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, podepsat průvodní dopis k°vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnutého v rámci „Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022“, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

    Termín plnění: 31.01.2023

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
20. ke Zprávě o vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnutého v°rámci „Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0060/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...