18. k návrhu na schválení vyhlášení ankety „Sportovec roku Prahy 10“ za rok 2022

18. k návrhu na schválení vyhlášení ankety „Sportovec roku Prahy 10“ za rok 2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0058/RMČ/2023
Suggestor: Šutka Pavel, JUDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0058/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na schválení vyhlášení ankety „Sportovec roku Prahy 10“ za rok 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. vyhlášení ankety „Sportovec roku Prahy 10“ za rok 2022, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, zajistit zveřejnění vyhlášení ankety „Sportovec roku Prahy 10“ za rok 2022, dle bodu I. tohoto usnesení na webových stránkách MČ Praha 10 

    Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

    Termín plnění: 15.02.2023

    0

 
Předkladatel: JUDr. Pavel Šutka, místostarosta
18. k návrhu na schválení vyhlášení ankety „Sportovec roku Prahy 10“ za rok 2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0058/RMČ/2023
Suggestor: Šutka Pavel, JUDr.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...