22. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

22. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 1. 11. 2022 11:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0781/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0782/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Resolution Number
0783/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na „Doplnění Registru zástupců občanů v°hodnotících komisích“
Resolution Number
0784/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
5.
Proceeding
k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10
Resolution Number
0785/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Resolution Number
0786/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace
Resolution Number
0787/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
8.
Proceeding
k informaci o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10
Resolution Number
0788/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
9.
Proceeding
k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10
Resolution Number
0789/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s°výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
Resolution Number
0790/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
Resolution Number
0791/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
Resolution Number
0792/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
Resolution Number
0793/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
22. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 1. 11. 2022 11:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...