22. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 1. 11. 2022 11:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0781/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo usnesení
0782/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Číslo usnesení
0783/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na „Doplnění Registru zástupců občanů v°hodnotících komisích“
Číslo usnesení
0784/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
5.
Jednání
k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10
Číslo usnesení
0785/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Číslo usnesení
0786/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0787/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
8.
Jednání
k informaci o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10
Číslo usnesení
0788/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
9.
Jednání
k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10
Číslo usnesení
0789/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s°výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
Číslo usnesení
0790/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
Číslo usnesení
0791/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
Číslo usnesení
0792/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
Číslo usnesení
0793/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
22. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 1. 11. 2022 11:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...