11. k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

11. k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0791/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0791/RMČ/2022
ze dne 01.11.2022
k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 

    0

 

II. souhlasí

  1. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

III. pověřuje

  1. JUDr. Janu Hatalovou, MBA, tajemnici ÚMČ Praha 10, předložit návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha°10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
11. k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0791/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...