6. k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10

6. k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0786/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0786/RMČ/2022
ze dne 01.11.2022
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. pro organizaci Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 70 tis. Kč na pořízení 1 ks interaktivní tabule s příslušenstvím

  0

 2. pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 165 tis. Kč na vybudování víceúčelové plochy na zahradu MŠ

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Bc. Janě Vinterové, vedoucí OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace a ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 15.11.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
6. k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0786/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...