13. k návrhu na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

13. k návrhu na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0793/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0793/RMČ/2022
ze dne 01.11.2022
k návrhu na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s návrhem na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

  0

 2. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. pověřuje

 1. JUDr. Janu Hatalovou, MBA, tajemnici ÚMČ Praha 10, předložit návrh na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 na°ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

   

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
13. k návrhu na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0793/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...