3. k návrhům na zahájení exekučních řízení

3. k návrhům na zahájení exekučních řízení

Suggestion Number:
Resolution Number: 0783/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0783/RMČ/2022
ze dne 01.11.2022
k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. podání návrhů na exekuční řízení vůči povinným dle exekučních titulů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat návrhy na zahájení exekučních řízení dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 01.12.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
3. k návrhům na zahájení exekučních řízení
Suggestion Number:
Resolution Number: 0783/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...