5. k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10

5. k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0785/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0785/RMČ/2022
ze dne 01.11.2022
k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. výši osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace ve školství (kód MŠ26) s°účinností od 1. 11. 2022 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK, zajistit zpracování nového platového výměru dle bodu I. tohoto usnesení, podepsat jej a zajistit jeho předání řediteli školy

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 14.11.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
5. k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0785/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...