8. k informaci o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10

8. k informaci o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0788/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0788/RMČ/2022
ze dne 01.11.2022
k informaci o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. informaci o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10

  0

 2. návrh usnesení ZMČ Praha 10 dle upravené části III. předloženého materiálu (upravená příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. pověřuje

 1. JUDr. Janu Hatalovou, MBA, tajemnici ÚMČ Praha 10, k předložení tohoto materiálu na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

   

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
8. k informaci o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0788/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...