7. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace

7. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0787/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0787/RMČ/2022
ze dne 01.11.2022
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. pro organizaci Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 500 tis. Kč a°čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 600 tis. Kč na rekonstrukci podlah v pavilonech školy

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Bc. Janě Vinterové, vedoucí OŠK, zajistit informování ředitele organizace Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 15.11.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
7. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0787/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...