4. k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na „Doplnění Registru zástupců občanů v°hodnotících komisích“

4. k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na „Doplnění Registru zástupců občanů v°hodnotících komisích“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0784/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0784/RMČ/2022
ze dne 01.11.2022
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na „Doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek a jiných výběrových řízeních v souladu se směrnicí QMS°74-01°Zadávání°veřejných zakázek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. podmínky výběrového řízení na doplnění Registru zástupců občanů v komisích veřejných zakázek a výběrových řízeních dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. jmenuje

 1. členy komise výběrového řízení na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. Dušanu Kodrlovi, pověřenému zastupováním vedoucího OMP, podepsat a zajistit zveřejnění podmínek výběrového řízení dle bodu I. tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 10

   

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 15.11.2022

  0

 2. Ing. Dušanu Kodrlovi, pověřenému zastupováním vedoucího OMP, organizačně zajistit průběh výběrového řízení a předložit Radě návrh na doplnění Registru zástupců občanů v°hodnotících komisích dle doporučení výběrové komise

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.12.2022

  0

 3. Ing. Dušanu Kodrlovi, pověřenému zastupováním vedoucího OMP, prostřednictvím tiskového oddělení zajistit vhodnou propagaci na doplnění Registru zástupců občanů v°hodnotících komisích veřejných zakázek a jiných výběrových řízeních

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 25.11.2022

  0

 4. Ing. Dušanu Kodrlovi, pověřenému zastupováním vedoucího OMP, podepsat jmenování členů komise výběrového řízení na doplnění Registru zástupců občanů v°hodnotících komisích dle bodu II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 15.11.2022

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
4. k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na „Doplnění Registru zástupců občanů v°hodnotících komisích“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0784/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...