9. k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10

9. k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0789/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0789/RMČ/2022
ze dne 01.11.2022
k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. zánik mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 10 pana Ing. Pavla Hájka (Česká°pirátská strana), podle § 55, odst. 2), písmeno b) zákona č. 491/2001 Sb., o°volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, rezignací dnem 25. 10. 2022

  0

 

II. prohlašuje

 1. členem Zastupitelstva městské části Praha 10 prvního náhradníka z kandidátní listiny České pirátské strany, paní Mgr. Zuzanu Lajksnerovou, podle § 94 odst. 2) písm. e) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, v platném znění

  0

 

III. ukládá

 1. Mgr. Karin Horníkové, vedoucí OOS, zajistit předání osvědčení podle § 56 odst.°2)°zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, paní°Mgr.°Zuzaně Lajksnerové

  Zodpovídá: Mgr. Karin Horníková, vedoucí odboru občanskosprávního

  Termín plnění: 16.11.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
9. k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0789/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...