1. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů

1. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů

Suggestion Number:
Resolution Number: 0781/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0781/RMČ/2022
ze dne 01.11.2022
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.03.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
1. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Suggestion Number:
Resolution Number: 0781/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...