4. k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - revitalizace bytového domu Hostýnská 2046 - 2048, Praha 10, Strašnice - zateplení obvodového pláště a rozšíření lodžií

4. k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - revitalizace bytového domu Hostýnská 2046 - 2048, Praha 10, Strašnice - zateplení obvodového pláště a rozšíření lodžií

Suggestion Number:
Resolution Number: 0302/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0302/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - revitalizace bytového domu Hostýnská 2046 - 2048, Praha 10, Strašnice - zateplení obvodového pláště a rozšíření lodžií Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Smlouvy o provedení stavby s Bytovým družstvem Hostýnská 2046 - 2048, IČO 264 45 972, se sídlem Hostýnská 2048/1, Strašnice, 100 00 Praha 10, ve znění dle°přílohy č. 4 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít Smlouvu o provedení stavby s Bytovým družstvem Hostýnská 2046 - 2048, IČO 264 45 972, se sídlem Hostýnská 2048/1, Strašnice, 100 00 Praha 10, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.06.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
4. k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - revitalizace bytového domu Hostýnská 2046 - 2048, Praha 10, Strašnice - zateplení obvodového pláště a rozšíření lodžií
Suggestion Number:
Resolution Number: 0302/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (8)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...