16. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 25. 5. 2023 8:30 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na změnu ve složení Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR)
Číslo usnesení
0338/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 3067/58, o výměře 2323,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem provozování sběrného dvora
Číslo usnesení
0339/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na vyhodnocení 1. výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek
Číslo usnesení
0340/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na nesouhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou
Číslo usnesení
0341/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0342/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na změnu tajemníka Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR)
Číslo usnesení
0343/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na změnu tajemnice/tajemníka Komise výchovně vzdělávací Rady MČ Praha°10 (KVV)
Číslo usnesení
0344/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8021)
Číslo usnesení
0345/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8020)
Číslo usnesení
0346/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stěhování úřadu MČ Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby
Číslo usnesení
0347/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
16. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 25. 5. 2023 8:30 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...