16. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

16. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 25. 5. 2023 8:30
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na změnu ve složení Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR)
Resolution Number
0338/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 3067/58, o výměře 2323,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem provozování sběrného dvora
Resolution Number
0339/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení 1. výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek
Resolution Number
0340/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na nesouhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou
Resolution Number
0341/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Resolution Number
0342/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na změnu tajemníka Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR)
Resolution Number
0343/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na změnu tajemnice/tajemníka Komise výchovně vzdělávací Rady MČ Praha°10 (KVV)
Resolution Number
0344/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8021)
Resolution Number
0345/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8020)
Resolution Number
0346/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stěhování úřadu MČ Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby
Resolution Number
0347/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
16. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 25. 5. 2023 8:30

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...