10. k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stěhování úřadu MČ Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0347/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0347/RMČ/2023
ze dne 25.05.2023
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stěhování úřadu MČ Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stěhování úřadu MČ Praha 10“ ve°zjednodušeném podlimitním řízení na služby za podmínek stanovených dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. jmenuje

 1. členy komise na posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky na°veřejnou zakázku „Stěhování úřadu MČ Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby schválenou tímto usnesením, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

III. pověřuje

 1. úředníka a jeho náhradníka k odšifrování a otevírání elektronicky podaných nabídek dle°přílohy č. 2 předloženého materiálu

   

  0

 

IV. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit zahájení zjednodušeného podlimitního řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 02.06.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat jmenování členů komise a jejich náhradníků dle bodu II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 02.06.2023

  0

 3. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit úředníka a jeho náhradníka na odšifrování a otevírání elektronicky  podaných nabídek dle bodu III. tohoto usnesení

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
10. k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stěhování úřadu MČ Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0347/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (7)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...