1. k návrhu na změnu ve složení Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0338/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0338/RMČ/2023
ze dne 25.05.2023
k návrhu na změnu ve složení Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR) Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. rezignaci MgA. Davida Kašpara (Koalice VLASTA, STAN a KDU-ČSL) na funkci člena Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. jmenuje

 1. v souladu s § 68 odst. 2 písm. i) ve spojení s § 94 odst. 1 zákona č.°131/2000 Sb., o°hl.°m.°Praze, v platném znění, do funkce členky Komise Redakční rada Rady MČ Praha°10 Mgr. Veroniku Žolčákovou (Koalice VLASTA, STAN a KDU-ČSL)

  s účinností od 1. 6. 2023

   

   

   

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
1. k návrhu na změnu ve složení Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0338/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...