4. k návrhu na nesouhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou

4. k návrhu na nesouhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou

Suggestion Number:
Resolution Number: 0341/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0341/RMČ/2023
ze dne 25.05.2023
k návrhu na nesouhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou Rada městské části Praha 10

I. nesouhlasí

 1. s udělením souhlasu s podnájmem bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. schvaluje

 1. ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou, dle°důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, informovat nájemce o nesouhlasu s podnájmem bytu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 2. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat výpověď z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
4. k návrhu na nesouhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou
Suggestion Number:
Resolution Number: 0341/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...