9. k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8020)

9. k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8020)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0346/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0346/RMČ/2023
ze dne 25.05.2023
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8020) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro°místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8020) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 2 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, provést rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

    Termín plnění: 31.05.2023

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
9. k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8020)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0346/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...