5. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0342/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0342/RMČ/2023
ze dne 25.05.2023
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 3 653 tis. Kč na pořízení nové technologie pro školní jídelny

    0

 

II. ukládá

  1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit informování ředitele organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

    Termín plnění: 08.06.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
5. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0342/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...