6. k návrhu na změnu tajemníka Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0343/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0343/RMČ/2023
ze dne 25.05.2023
k návrhu na změnu tajemníka Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR) Rada městské části Praha 10

I. odvolává

  1. pana PhDr. Marcela Pencáka, Ph.D., z funkce tajemníka Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR), a to ke dni 31. 5. 2023

    0

 

II. jmenuje

  1. pana Jána Troppa, DiS., do funkce tajemníka Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR), a to s účinností od 1. 6. 2023

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
6. k návrhu na změnu tajemníka Komise Redakční rada Rady MČ Praha 10 (RR)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0343/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...