17. k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - Instalace retenční nádrže včetně nového vedení dešťové kanalizace pro bytový dům v ulici Ruská, č. p. 1231-1234, Praha°10 - Vršovice

17. k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - Instalace retenční nádrže včetně nového vedení dešťové kanalizace pro bytový dům v ulici Ruská, č. p. 1231-1234, Praha°10 - Vršovice

Suggestion Number:
Resolution Number: 0682/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0682/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - Instalace retenční nádrže včetně nového vedení dešťové kanalizace pro bytový dům v ulici Ruská, č. p. 1231-1234, Praha 10 - Vršovice Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o provedení stavby se Společenstvím vlastníků Ruská 1231-1234, Praha°10, IČO 247 23 801, se sídlem Ruská 1233/160, Vršovice, 100 00 Praha 10 ve znění dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít smlouvu o provedení stavby se Společenstvím vlastníků Ruská 1231-1234, Praha°10, IČO 247 23 801, se sídlem Ruská 1233/160, Vršovice, 100 00 Praha 10 schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.11.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
17. k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - Instalace retenční nádrže včetně nového vedení dešťové kanalizace pro bytový dům v ulici Ruská, č. p. 1231-1234, Praha°10 - Vršovice
Suggestion Number:
Resolution Number: 0682/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (8)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...