74. k návrhu na vykoupení části pozemku parc. č. 1649/2 a pozemků parc. č. 1649/11, 1649/35, 1649/51, 1671/1, 1671/2 v k. ú. Vršovice z vlastnictví společnosti Alkafrem, s.°r.°o.

74. k návrhu na vykoupení části pozemku parc. č. 1649/2 a pozemků parc. č. 1649/11, 1649/35, 1649/51, 1671/1, 1671/2 v k. ú. Vršovice z vlastnictví společnosti Alkafrem, s.°r.°o.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0739/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0739/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na vykoupení části pozemku parc. č. 1649/2 a pozemků parc. č. 1649/11, 1649/35, 1649/51, 1671/1, 1671/2 v k. ú. Vršovice z vlastnictví společnosti Alkafrem, s. r. o. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. zaslání žádosti adresované hl. m. Praze týkající se odkupu části pozemku parc. č.°1649/2 a°pozemků parc. č. 1649/35, parc. č. 1671/1, parc. č. 1671/2, parc. č. 1649/11, parc. č. 1649/51 v k. ú. Vršovice, obec Praha, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat žádost adresovanou hl. m. Praze týkající se odkupu části pozemku parc. č.°1649/2 a pozemků parc. č. 1649/35, parc. č. 1671/1, parc. č. 1671/2, parc. č. 1649/11, parc. č. 1649/51 v k. ú. Vršovice, obec Praha, v souladu s bodem I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Petr Beneš, místostarosta

    Termín plnění: 17.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
74. k návrhu na vykoupení části pozemku parc. č. 1649/2 a pozemků parc. č. 1649/11, 1649/35, 1649/51, 1671/1, 1671/2 v k. ú. Vršovice z vlastnictví společnosti Alkafrem, s.°r.°o.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0739/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...