71. k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 0664/RMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022

71. k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 0664/RMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0736/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0736/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 0664/RMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 0664/RMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022 v bodě I. tak, že se původní příloha č. 1 nahrazuje novou přílohou č. 1, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

    0

 

II. ukládá

  1. informovat nájemce o schválení změny usnesení č. 0664/RMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
71. k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 0664/RMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0736/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...