53. k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.

53. k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0718/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0718/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti s Ing. Ivanem Mikolášem ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. rozhodnutí jediného akcionáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. provést písemnou formou rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ve smyslu dle bodu I. tohoto usnesení a sdělit toto rozhodnutí společnosti ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka

  Termín plnění: 10.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
53. k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0718/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...