6. k návrhu na uzavření smlouvy na pronájem plochy k umístění nosiče reklamního sdělení na části pozemku parc. č. 2776, k. ú. Strašnice, obec Praha

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0747/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0747/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na uzavření smlouvy na pronájem plochy k umístění nosiče reklamního sdělení na části pozemku parc. č. 2776, k. ú. Strašnice, obec Praha Rada městské části Praha 10

I. neschvaluje

  1. uzavření smlouvy na pronájem plochy za účelem umístění nosiče reklamního sdělení s°MVDr. Martinou Načeradskou, jednatelkou společnosti Načeradská, s. r. o., se sídlem Úvalská 32, 100 00, Praha 10, IČO 073 31 711

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Dušanu Kodrlovi, pověřenému zastupováním vedoucího OMP, informovat žadatelku dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.11.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
6. k návrhu na uzavření smlouvy na pronájem plochy k umístění nosiče reklamního sdělení na části pozemku parc. č. 2776, k. ú. Strašnice, obec Praha
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0747/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...