69. k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 503 v bytovém domě č. p. 982, Elektrárenská č. o. 3, k.°ú.°Michle, Praha 10

69. k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 503 v bytovém domě č. p. 982, Elektrárenská č. o. 3, k.°ú.°Michle, Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0734/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0734/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 503 v bytovém domě č. p. 982, Elektrárenská č. o. 3, k. ú. Michle, Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. stavební úpravy podle předložené dokumentace ve výši nákladů 18 328 Kč

  0

 2. uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v domě č. p. 982, Elektrárenská č. o. 3, k.°ú. Michle, Praha 10

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat smlouvu o provedení stavebních úprav dle bodu I. tohoto usnesení ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
69. k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 503 v bytovém domě č. p. 982, Elektrárenská č. o. 3, k.°ú.°Michle, Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0734/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...