10. k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (AUSTIS-REAL, s. r. o.)

10. k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (AUSTIS-REAL, s. r. o.)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0675/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0675/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (AUSTIS-REAL, s. r. o.) Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s uzavřením smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat smlouvu o pronájmu plochy k umístění reklamy dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
10. k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (AUSTIS-REAL, s. r. o.)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0675/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...