9. k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (Jablíčkov, z. s.)

9. k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (Jablíčkov, z. s.)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0674/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0674/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (Jablíčkov, z. s.) Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s uzavřením smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat smlouvu o pronájmu plochy k umístění reklamy dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...