32. k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022

32. k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0697/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0697/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022 mezi MČ Praha 10 a Hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí č. 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022 schválený dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka

  Termín plnění: 04.10.2022

  0

 2. doručit Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022, podepsaný dle bodu II. 1. tohoto usnesení, na Magistrát hl.°m.°Prahy

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 11.10.2022

  0

 3. zajistit využití účelové neinvestiční dotace, poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022, ve znění Dodatku č. 1 schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
32. k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0697/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...