25. k návrhu na neuplatnění předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e. stojící na části pozemku parc. č. 2240/3, k. ú. Vršovice, obec Praha

25. k návrhu na neuplatnění předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e. stojící na části pozemku parc. č. 2240/3, k. ú. Vršovice, obec Praha

Suggestion Number:
Resolution Number: 0690/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0690/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na neuplatnění předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e. stojící na části pozemku parc. č. 2240/3, k. ú. Vršovice, obec Praha Rada městské části Praha 10

I. neschvaluje

 1. zpětné uplatnění předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, ve vlastnictví pana                                              , na části pozemku parc. č. 2240/3, k. ú. Vršovice, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 10, za kupní cenu 590.000 Kč

  0

 

II. schvaluje

 1. uzavření vzorové smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 2240/3, k. ú. Vršovice, obec Praha, pod již postavenou řadovou zděnou garáží, s panem                                               

  0

 

III. ukládá

 1. uzavřít vzorovou smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 2240/3, k. ú. Vršovice, obec°Praha, pod již postavenou řadovou zděnou garáží, s panem                                              

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.11.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
25. k návrhu na neuplatnění předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e. stojící na části pozemku parc. č. 2240/3, k. ú. Vršovice, obec Praha
Suggestion Number:
Resolution Number: 0690/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (6)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...