26. k návrhu na uzavření Dohody o umožnění napojení médií mezi MČ Praha 10, společností Tassie, s. r. o., a Janem Zavadilem, k zajištění dodávek pitné vody a°elektřiny pro zajištění chodu zahradnictví

26. k návrhu na uzavření Dohody o umožnění napojení médií mezi MČ Praha 10, společností Tassie, s. r. o., a Janem Zavadilem, k zajištění dodávek pitné vody a°elektřiny pro zajištění chodu zahradnictví

Suggestion Number:
Resolution Number: 0691/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0691/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření Dohody o umožnění napojení médií mezi MČ Praha 10, společností Tassie, s. r. o., a Janem Zavadilem, k zajištění dodávek pitné vody a elektřiny pro zajištění chodu zahradnictví Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dohody o umožnění napojení médií mezi MČ Praha 10, IČO 000 63 941, se°sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, společností Tassie, s. r. o., IČO°087°07°308, se sídlem Dvouletky 529/42, Strašnice, 100 00 Praha 10 a panem Janem Zavadilem, IČO 868 68 357, se sídlem Vašátkova 818/28, Praha 14, 198 00 - Černý Most, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít Dohodu o umožnění napojení médií mezi MČ Praha 10, IČO 000 63 941, se°sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, společností Tassie, s. r. o., IČO°087°07°308, se sídlem Dvouletky 529/42, Strašnice, 100 00 Praha 10 a panem Janem Zavadilem, IČO 868 68 357, se sídlem Vašátkova 818/28, Praha 14, 198 00 - Černý Most, dle bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 28.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
26. k návrhu na uzavření Dohody o umožnění napojení médií mezi MČ Praha 10, společností Tassie, s. r. o., a Janem Zavadilem, k zajištění dodávek pitné vody a°elektřiny pro zajištění chodu zahradnictví
Suggestion Number:
Resolution Number: 0691/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...