21. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, k.°ú. Malešice, obec Praha

21. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, k.°ú. Malešice, obec Praha

Suggestion Number:
Resolution Number: 0686/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0686/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, k. ú. Malešice, obec Praha Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/0072 ze dne 11. 2. 2021 o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, k. ú. Malešice, obec Praha, se společeností Praha 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, PSČ 101 00, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. uzavřít Dodatek č. 1  ke smlouvě č. 2021/OMP/0072 ze dne 11. 2. 2021 o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, k. ú. Malešice, obec Praha, se společeností Praha 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, PSČ 101 00, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
21. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, k.°ú. Malešice, obec Praha
Suggestion Number:
Resolution Number: 0686/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (6)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...