7. k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce včetně návrhu vítězných uchazečů

7. k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce včetně návrhu vítězných uchazečů

Suggestion Number:
Resolution Number: 0672/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0672/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce včetně návrhu vítězných uchazečů Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě veřejné aukce ze dne 7. 9. 2022 výsledky veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce, včetně návrhu vítězných uchazečů, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

II. ukládá

 1. zajistit zveřejnění výsledků veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce po dobu 30 dnů na úřední desce Úřadu městské části Praha 10 a na internetových stránkách MČ Praha 10 a uvolnění složení jistot neúspěšným uchazečům výběrového řízení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 03.10.2022

  0

 2. podepsat smlouvy o nájmu bytů s vítěznými uchazeči z veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
7. k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce včetně návrhu vítězných uchazečů
Suggestion Number:
Resolution Number: 0672/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...