23. k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 1361/8 v k. ú. Vršovice, Praha 10

23. k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 1361/8 v k. ú. Vršovice, Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0688/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0688/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 1361/8 v k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. nesouhlasí

  1. s prodejem části pozemku parc. č. 1361/8 v k. ú. Vršovice Bytovému družstvu č. p. 632/44, IČO 257 26 013, se sídlem 28. pluku 632/44, Vršovice, 100 00 Praha 10

    0

 

II. ukládá

  1. informovat Bytové družstvo č.p. 632/44, IČO 257 26 013, se sídlem 28. pluku 632/44, Vršovice, 100 00 Praha 10 o skutečnosti dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.11.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...