22. k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2981 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m² v k. ú. Michle, Praha 10

22. k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2981 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m² v k. ú. Michle, Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0687/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0687/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2981 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m² v k. ú. Michle, Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. nesouhlasí

  1. s prodejem pozemku parc. č. 2981 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 v k. ú. Michle, Praha 10

    0

 

II. ukládá

  1. informovat Mgr. Kryštofa Pazdírka, advokáta BPA, zastupujícího paní                     , Advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Medkova 909/88, 149 00 Praha 4 - Chodov o skutečnosti dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.11.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
22. k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2981 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m² v k. ú. Michle, Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0687/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (7)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...