8. k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°21. 6. 2022 do 10. 8. 2022)

8. k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°21. 6. 2022 do 10. 8. 2022)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0673/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0673/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 21. 6. 2022 do 10. 8. 2022) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě souhlasu Komise majetkové a nebytových prostor vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s měsíční platbou nájemného a°záloh na služby spojených s užíváním nebytových prostor a za podmínky složení kauce, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

II. neschvaluje

 1. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v rámci veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

III. ukládá

 1. podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor s vítězným uchazečem ve veřejné nabídce dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
8. k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°21. 6. 2022 do 10. 8. 2022)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0673/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...