18. k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitých věcech MČ Praha 10, se společností T-Mobile Czech Republic, a. s. (TMCZ)

18. k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitých věcech MČ Praha 10, se společností T-Mobile Czech Republic, a. s. (TMCZ)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0683/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0683/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitých věcech MČ Praha 10, se společností T-Mobile Czech Republic, a. s. (TMCZ) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitých věcech MČ Praha 10, se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít všechny Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148°00°Praha 4, definované dle bodu I. tohoto usnesení, za podmínek, že smlouvy budou zpoplatněny jednorázovou částkou 3 000 Kč včetně (bez DPH) a OBN - oddělení správy domů a OMP - oddělení přípravy a realizace oprav a investic s uzavřením smlouvy vyjádří souhlas

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.12.2026

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
18. k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitých věcech MČ Praha 10, se společností T-Mobile Czech Republic, a. s. (TMCZ)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0683/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (6)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...