5. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“

5. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0670/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0670/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. na základě usnesení hodnotící komise ze dne 5. 9. 2022 na poptávkové řízení "Stavební úpravy bytu č. 11, Na Hroudě 1276/9, 100 00 Praha 10, bytu č. 12, Na Hroudě 1276/9, 100°00°Praha 10, bytu č. 12, Na Hroudě 1277/7, 100 00 Praha 10" výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Otistav, s. r. o., se sídlem Českolipská 390/7,190 00 Praha IČO 248 32 898, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky s vybraným uchazečem dle bodu I. tohoto usnesení a dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 05.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
5. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0670/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...