20. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku

20. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku

Suggestion Number:
Resolution Number: 0685/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0685/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2022/OMP/0110 o nájmu část pozemku ze dne 28.°2.°2022 se Společenstvím vlastníků bytů Nad úžlabinou 451-454, IČO 267 39 801, se sídlem Nad úžlabinou 453, 108 00 Praha 10, jehož předmětem je rozšíření stávající užívané plochy na 6,0 m2, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022/OMP/0110 o nájmu část pozemku ze dne 28.°2.°2022 se Společenstvím vlastníků bytů Nad úžlabinou 451-454, IČO 267 39 801, se sídlem Nad úžlabinou 453, 108 00 Praha 10, jehož předmětem je rozšíření stávající užívané plochy na 6,0 m2, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
20. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku
Suggestion Number:
Resolution Number: 0685/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...