27. k návrhu na vyřazení a likvidaci nepotřebného movitého majetku z evidence nemovitosti „Strašnické divadlo“

27. k návrhu na vyřazení a likvidaci nepotřebného movitého majetku z evidence nemovitosti „Strašnické divadlo“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0692/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0692/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na vyřazení a likvidaci nepotřebného movitého majetku z evidence nemovitosti „Strašnické divadlo“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. vyřazení a likvidaci movitého majetku z evidence nemovitosti „Strašnické divadlo“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit realizaci fyzické a ekologické likvidace nepotřebného movitého majetku z°nemovitosti „Strašnické divadlo“ dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 28.02.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
27. k návrhu na vyřazení a likvidaci nepotřebného movitého majetku z evidence nemovitosti „Strašnické divadlo“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0692/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...