15. k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - umístění dočasných podzemních kotev v pozemcích parc. č. 373, 364/4, 365/2, 366/4, 372/4, k. ú. Vršovice v rámci projektu Magnolia a projektu Tržíček

15. k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - umístění dočasných podzemních kotev v pozemcích parc. č. 373, 364/4, 365/2, 366/4, 372/4, k. ú. Vršovice v rámci projektu Magnolia a projektu Tržíček

Suggestion Number:
Resolution Number: 0680/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0680/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - umístění dočasných podzemních kotev v pozemcích parc. č. 373, 364/4, 365/2, 366/4, 372/4, k. ú. Vršovice v rámci projektu Magnolia a projektu Tržíček Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností Magnolia Invest, s. r. o., IČO 283°63°566, se sídlem Kobrova 3331/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, ve znění dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít Smlouvu o provedení stavby se společností Magnolia Invest, s.°r.°o., IČO 283°63°566, se sídlem Kobrova 3331/3, Smíchov, 150 00 Praha 5 schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.11.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
15. k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - umístění dočasných podzemních kotev v pozemcích parc. č. 373, 364/4, 365/2, 366/4, 372/4, k. ú. Vršovice v rámci projektu Magnolia a projektu Tržíček
Suggestion Number:
Resolution Number: 0680/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (9)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...