63. k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0644/RMČ/2022
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0644/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. předložit RMČ souhrnný materiál obsahující informace  o učiněných opatřeních

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 31.12.2022

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
63. k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0644/RMČ/2022
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...