17. k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ Švehlova 2900/12

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0598/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0598/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ Švehlova 2900/12 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. dočasnou slevu z nájmu služebního bytu v Základní škole Praha 10, Švehlova 2900/12 ve výši 100 %, tj. 20 138 Kč, za období od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

    0

 

II. ukládá

  1. informovat nájemce o schválení dočasné slevy z nájmu služebního bytu dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
17. k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ Švehlova 2900/12
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0598/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...