53. ke Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2021

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0634/RMČ/2022
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0634/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
ke Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2021 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. Zprávu z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2021

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
53. ke Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2021
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0634/RMČ/2022
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...